May 23, 2012

à l'hôpital


breakfast
snack

4 days and 4 nights at hospital

Published with Blogger-droid v2.0.4

2 comments:

anggun - heri said...

euleuuuh, dirawat ni?? syafakillah.. mugia enggal damang, sing sehat saterasna :)

Agni Giani said...

amiiin... nuhun doana nggun :)